หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | บทความ | ลิงค์ที่น่าสนใจ | เครือข่ายบริษัท | ตำแหน่งงานว่าง | ติดต่อเรา
Slideshow Image 0 Slideshow Image 1
 
 

บริษัทสำนักงานกฎหมายและบัญชี อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เริ่มให้บริการทางด้านกฎหมายและบัญชีภาษี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เดิมใช้ชื่อทางการค้าว่า “อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ ลอว์ แอสโซซิเอชั่น” ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดใช้ชื่อว่า “บริษัท สำนักงานกฎหมายและบัญชี อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด”  จดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2531  มีทุนจดทะเบียนสี่ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางด้านกฎหมายและบัญชีภาษีในรูปแบบของนิติบุคคล  นับถึงปัจจุบันบริษัทฯมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านกฎหมายและบัญชีภาษี มามากกว่า 30 ปี  มีความมั่นคง และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ  

บริษัท ฯ ได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทย ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา สาขาการเงิน ด้านบัญชีและภาษีอากร กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย  กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2534  ทนายความได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ต่อสภาทนายความ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 บริษัทฯขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ ต่อสภาทนายความ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2547 และได้จดทะเบียนนิติบุคคลต่อสภาวิชาชีพบัญชี  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548   

บริษัท ให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจรตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  และกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ในทางอาญา เริ่มตั้งแต่การให้บริการในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตำรวจ พนักงานอัยการ   ศาล  ( ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา) และในส่วนที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ ในทางแพ่งเริ่มตั้งแต่การเร่งรัดหนี้สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (บริษัทฯ มีเครือข่ายการให้บริการทางด้านกฎหมายหลายประเทศ  ) การประนอมหนี้  การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย  ดำเนินการในชั้นศาล ( ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา)  การดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เพื่อนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้กับลูกนี้ต่อไป   นอกจากนี้ยังมีบริการ ด้านที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษี บริการด้านธุรกิจ และ  บริการด้านอื่นๆ

โดยทางบริษัท ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานและ มีความรับผิดชอบไว้คอยบริการท่าน

 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | บทความ | ลิงค์ที่น่าสนใจ | เครือข่ายบริษัท | ตำแหน่งงานว่าง | ติดต่อเรา
Copyright @ 2004-2014 Inter Consultants Law & Accounting Associates Co.,Ltd. All Right reserved.
Tel. (662) 185-1895, 712-8205 Fax. (662) 185-1899 E-mail. interco@interco.co.th