หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | บทความ | ลิงค์ที่น่าสนใจ | เครือข่ายบริษัท | ตำแหน่งงานว่าง | ติดต่อเรา
Slideshow Image 0 Slideshow Image 1
 
 
 
 
สภาทนายความ
เนติบัณฑิตยสภา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานอัยการสูงสุด
สถาบันพระปกเกล้า
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เว็บอื่นๆ ...

   
   

บริษัทสำนักงานกฎหมายและบัญชี อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เริ่มให้บริการทางด้านกฎหมายและบัญชีภาษี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525

เดิมใช้ชื่อทางการค้าว่า “อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ ลอว์ แอสโซซิเอชั่น” ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดใช้ชื่อว่า “บริษัท สำนักงานกฎหมายและบัญชี อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด”   >>> อ่านรายละเอียด...

บริการของเรา

บริษัทสำนักงานกฎหมายและบัญชีอินเตอร์คอนซัลแตนท์จำกัดให้บริการทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ :
บริการด้านกฎหมาย บริการด้านสืบสวนและข้อมูลข่าวสาร บริการด้านที่ปรึกษาบัญชีและภาษี
บริการด้านธุรกิจ บริการด้านอื่นๆ  
   

เรื่อง คุณเข้าใจเรื่องของ“นายหน้า”จริงหรือไม่ 
ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า“นายหน้า”คืออะไรนายหน้าคือบุคคลที่ตกลงว่าจะเป็นคนกลาง...อ่านรายละเอียด

เรื่อง ตัวการเสียชีวิตตัวแทนทำอย่างไร
ตัวการมอบหมายให้ตัวแทนเก็บค่าเช่าบ้าน ตัวการเสียชีวิตตัวแทนยังคงเก็บค่าเช่าต่อไปอีกได้เท่าที่จำเป็น...อ่านรายละเอียด

 
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | บทความ | ลิงค์ที่น่าสนใจ | เครือข่ายบริษัท | ตำแหน่งงานว่าง | ติดต่อเรา
Copyright @ 2004-2014 Inter Consultants Law & Accounting Associates Co.,Ltd. All Right reserved.
Tel. (662) 185-1895, 712-8205 Fax. (662) 185-1899 E-mail. interco@interco.co.th