บริการด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Audits Services : PDPA Services)

   ให้คำปรึกษาด้านความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร
   Review การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่
   บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย
   บริการจัดโครงสร้างเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร


image
บริการด้าน DPO SERVICE

   หากท่านยังไม่มีบุคลากรรองรับในตำแหน่ง DPO (Data Protection Officer) หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  หากท่านต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  หากท่านกำลังมองหาบริการ Outsourcing ในงาน “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร“


บริการตรวจสอบภายในด้าน AML/CTF/FP

  การกำหนดผู้ประสานงานในการควบคุมภายใน
  การตรวจสอบงานด้านเอกสาร
  การเข้าตรวจสอบการปฎิบัติ ณ สถานประกอบการ/สำนักงาน
  การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน
  การประชุมเสนอผลการควบคุมภายในSERVICE
บริการด้านกฎหมาย
จดทะเบียนธุรกิจ รับแปลเอกสาร
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

บริการด้านสืบสวน
ด้านสืบสวนและข้อมูลข่าวสารสืบสวน
ติดตามหลักทรัพย์เพื่อการบังคับคดี
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
บริการด้านธุรกิจ
การขอใบอนุญาตต่างๆ วีซ่า
Work Permit
บริการพิเศษเฉพาะทางและอื่นๆ
งานปรึกษาคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน
กฎหมายฟินเทค
การสืบสวนทางการเงิน
คดีฟอกเงิน

ABOUT US

บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานกฎหมายชั้นนำ เริ่มให้บริการทางด้านกฎหมายและบัญชีภาษี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบันบริษัทฯมีประสบการณ์ในการทำงาน ทางด้านกฎหมายและธุรกิจ มามากกว่า 30 ปี  มีความมั่นคง และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ  บริษัท ให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร คดีฟอกเงิน ฟินเทค จดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ ปปง.

อ่านต่อ >>

image
NEWS & ARTICLES

สำนักงานกฎหมาย

Powered by MakeWebEasy.com