แก้กฎกระทรวงคุมประพฤติเด็กอุดช่องโหว่ "ชู้สาว-มั่วสุม"??

2168 Views  | 

ศธ.เผย ครม.ไฟเขียวแก้ไขร่างกฎกระทรวงคุมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เพิ่มเติม 3 ประเด็น ทั้งห้ามรวมกลุ่ม มั่วสุม ก่อให้เกิดความไม่สงบ ห้ามแสดงพฤติกรรมเชิงชู้สาว ไม่จำกัดแค่ที่สาธารณะ และห้ามออกนอกสถานที่พัก เที่ยวเตร่ สร้างความเดือดร้อน ไม่จำกัดแค่เวลากลางคืน หวังเป็นเครื่องมือสถานศึกษากำหนดระเบียบควบคุม

โดยสาระสำคัญที่แก้ไข ดังนี้

1. กำหนดเพิ่มเติมห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2. แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม จากเดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เป็นการห้ามไม่จำกัดสถานที่โดยตัดคำว่า “ในที่สาธารณะ” ออก และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจารด้วย

3. แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พัก เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น จากเดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน เป็นการห้ามไม่จำกัดเวลา โดยตัดคำว่า “เวลากลางคืน” ออก ทั้งนี้ ตามขั้นตอนหลังจากนี้จะเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อร่าง กฎกระทรวงมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ก็จะเป็นเครื่องมือให้สถานศึกษาในการกำหนดระเบียบเพื่อควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองเด็กก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy