สมัครเลยมาตรา 40 ! 3 ทางเลือก สำหรับแรงงานอิสระ

3094 Views  | 

สมัครเลยมาตรา 40 ! 3 ทางเลือก สำหรับแรงงานอิสระ

รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนทำงานและคนที่ประกอบอาชีพอิสระ มีหลักประกันการคุ้มครองมีความมั่นคงและความอยู่ดีมีสุข ด้วยระบบประกันสังคม มาตรา 40 ที่ออกแบบมาให้ผู้มีรายได้น้อยถึง 3 ทางเลือก ได้เลือกตามความสามารถในการจ่ายเงิน

- ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินวันละ 3 บาท หรือ 70 บาทต่อเดือน ได้สิทธิคุ้มครอง 3 กรณี

- ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินวันละ 3.50 บาท หรือ 100 บาทต่อเดือน ได้สิทธิคุ้มครอง 4 กรณี มีเงินออม 50 บาทต่อเดือน

- ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินวันละ 10 บาท หรือ 300 บาทต่อเดือน ได้สิทธิคุ้มครอง 5 กรณี มีเงินออม 150 บาทต่อเดือน

(ดูรายละเอียดสิทธิต่างๆ ได้จากภาพครับ)

ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม ต้องมีอายุ 15-60 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


Powered by MakeWebEasy.com