ของขวัญปีใหม่ อสม.!! เตรียมแจกบัตรพิเศษ 1 ล้านใบ

3091 Views  | 

ธ.ก.ส. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบ “บัตร Smart Card อสม.” ซึ่งเป็นทั้งบัตรประจำตัว อสม. บัตร ATM และบัตรเดบิต แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกว่า 1 ล้านใบ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความซ้ำซ้อนในการจ่ายเงินช่วยเหลือรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ ผลักดันสู่สังคมไร้เงินสด ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

โดยนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดทำบัตร Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระหว่าง นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจัดทำและส่งมอบบัตร Smart Card อสม. เป็นของขวัญปีใหม่แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ อสม. และรัฐบาลในการจ่ายเงินช่วยเหลือรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ผ่านบริการทางการเงินที่ทันสมัย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับ ธ.ก.ส. เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master plan) และเป็นการจัดวางระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับ ธ.ก.ส. ในการจัดทำบัตร Smart Card อสม. โดยมีเป้าหมายจัดทำบัตรจำนวน 1,039,000 ใบ เพื่อมอบให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัด ภายในเดือนมกราคม 2562 และพื้นที่อื่น ๆ ภายใน 20 มีนาคม 2562 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการรับเงินโอนผ่านบัญชีเงินฝาก และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก อสม.

ด้านนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า “การจัดทำบัตร Smart Card อสม.ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของ ธ.ก.ส. ในการให้บริการทางการเงิน ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ไปยังผู้รับ คือ อสม. ได้โดยตรง ขณะเดียวกันก็เป็นการอำนวยความสะดวกและลดการซ้ำซ้อนในการใช้บัตร เพราะบัตร Smart Card อสม. จะเป็นทั้งบัตรประจำตัว อสม. ที่มีฐานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง เป็นทั้งบัตร ATM และเป็นบัตรชำระค่าบริการในร้านที่รองรับบัตร Debit Prompt Card ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะอำนวยความสะดวกในเรื่อง การจัดทำบัตร การใช้บัตร การเปิดบัญชีเงินฝาก การโอนเงินค่าป่วยการของ อสม.ที่ได้รับแต่ละเดือนเข้าบัญชีเงินฝากของ อสม.แต่ละราย และการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่าน Application Smart อสม. พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตร เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรหรือค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรใบแรกที่ออกให้ อสม. แต่ละราย และการกดถอนเงินสดผ่าน ATM ทุกธนาคาร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขตทุกธนาคารจำนวน 4 ครั้งต่อเดือน และ ธ.ก.ส.จะเชื่อมโยงสมาชิก อสม. เป็นเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง

รัฐบาลไทย
 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy