ปล่อยกู้ช่วยชาวบ้าน!! ให้สูงสุดคนละ 50,000 บ. ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

8298 Views  | 

ปล่อยกู้ช่วยชาวบ้าน!! ให้สูงสุดคนละ 50,000 บ. ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินหรือเคลียร์หนี้นอกระบบ 
-----------------------------------
คุณสมบัติผู้กู้
-อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
-เป็นผู้มีอาชีพ รายได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ
-มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
-บุคคลที่มีรายได้ในครอบครัวเดียวกัน กู้ร่วมกันได้

วัตถุประสงค์การกู้
-ปิดหนี้นอกระบบ
-ลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหนี้นอกระบบ
-ใช้จ่ายยามจำเป็นฉุกเฉิน **แต่ต้องไม่นำไปจ่ายคืนหนี้ในระบบ (Refinance)**

เอกสารที่ใช้ขอกู้
-สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โปรดนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

Cr.ธนาคารออมสิน โทร.1115

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy