กรมขนส่งฯเตือน!! ระวังได้ใบขับขี่ปลอมจากพวกแอบอ้างรับทำใบขับขี่และอาจมีความผิดไปด้วย...

2534 Views  | 

กรมขนส่งฯเตือน!! ระวังได้ใบขับขี่ปลอมจากพวกแอบอ้างรับทำใบขับขี่และอาจมีความผิดไปด้วย... 
ย้ำ!!การทำใบขับขี่ ต้องไปสอบด้วยตนเองเท่านั้น
-------------------------------------
นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการให้กับ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และต้องผ่านการอบรมและทดสอบข้อเขียน ทดสอบขับรถด้วยตนเองทุกขั้นตอน (ยกเว้นใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ สามารถมอบอำนาจได้) และไม่มีการเรียกเก็บเงินอื่นใดนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นหากมีผู้แอบอ้างอาสาดำเนินการแทนว่าสามารถขอใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบใดๆ ผู้ที่หลงเชื่อ นอกจากจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอม ไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบ ไม่รองรับการใช้งานกับเครื่องแสดงตัวตนในการขับรถ

และหากนำใบอนุญาตขับรถปลอมมาแสดงเป็นหลักฐานกับทางราชการ อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอมด้วย ทั้งนี้ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกเป็นแบบสมาร์ทการ์ด(Smart card) รูปแบบที่มีเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด(QR Code) มีนวัตกรรมป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและนวัตกรรมป้องกันการปลอมแปลง เคลือบบัตรด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรม มีแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip) และระบบจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยากต่อการปลอมแปลง

จึงขอแจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ กลุ่มมิจฉาชีพที่รับอาสาดำเนินการแทนหรือรับปลอมแปลงเอกสารราชการโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้ก่ออาชญากรรมร้ายแรง อีกทั้งยังมีโอกาสสูญเสียเงินและเอกสารสำคัญด้วย ดังนั้นการมาติดต่อราชการที่กรมการขนส่งทางบกทุกครั้งขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ และหากพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หรือได้รับการติดต่ออาสาดำเนินการแทนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์, รถยนต์สามล้อ ทั้งการขอใหม่และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ สามารถจองคิวอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ DLT e-Booking หรือเลือกช่องทางการอบรมกับสถาบันการศึกษาของรัฐได้ที่ได้ทำความตกลง (MOU) กับกรมการขนส่งทางบก ให้สามารถเป็นผู้ทำการทดสอบภาคทฤษฎีได้ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมกับสถาบันการศึกษาจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม สำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ หรือเลือกเรียนและอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนสอนขับรถเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/site/ltsb สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

กรมการขนส่งทางบก


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy