ใครๆก็ทำประกันสังคมได้!! คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เริ่มต้นเดือนละ 70 บาทเท่านั้น

3694 Views  | 

ใครๆก็ทำประกันสังคมได้!! คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เริ่มต้นเดือนละ 70 บาทเท่านั้น
----------------------
พูดถึงสิทธิประกันสังคม ส่วนใหญ่นึกถึงการไปใช้สิทธิรักษาพยาบาล บางคนนึกไปถึงว่า จ่ายเงินทุกเดือนไม่เคยใช้สิทธิเลย ความจริงถ้าคุณเป็นลูกจ้าง หรือคนทำงาน สิทธิประกันสังคมนั้น มีความคุ้มครองถึง 7 กรณี หรือถ้าคุณประกันตนเอง ด้วยความสมัครใจ ตามมาตรา 39 สิทธิประกันสังคมจะคุ้มครองอยู่ 6 กรณี หรือถ้าคุณประกันตนแบบผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามมาตรา 40 ก็มีสิทธิถึง 4 กรณี

สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการสร้างหลักประกันและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนทั้งที่ทำงานมีนายจ้าง หรือเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจจ่ายเงินเอง หรือผู้ประกันตนนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน เมื่อเกิดความเดือดร้อน ซึ่งผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเมื่อมีการส่งเงินสมทบครบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็จะได้รับสิทธิในกรณีต่างๆ เช่นได้รับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิรวมถึงสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของสถานพยาบาลตามบัตรฯ จนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งเมื่อมีการส่งตัวไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่าก็ยังให้ความคุ้มครอง ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกสถานพยาบาลได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน และยังให้สิทธิในเรื่องเงินทดแทนการขาดรายได้ด้วยสำหรับกรณีหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ รวมทั้งยังครอบคลุมถึงในกรณีค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย กรณีสงเคราะห์บุตรที่เหมาจ่ายให้เป็นรายเดือน กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิตก็คุ้มครองมีทั้งค่าทำศพ เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ถ้าว่างงาน ตกงาน ก็มีเงินทดแทนให้ในช่วงที่ว่างงานไม่ว่าจะเป็นกรณีถูกเลิกจ้าง หรือลาออกเอง ก็ตาม หรือแม้ยามชราภาพ ก็มีเงินบำเหน็จ บำนาญให้ใช้ในยามแก่ชรา เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งสิทธิแต่ละกรณีถ้าผู้ประกันตนทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกันสังคม ก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์นั้นๆ

ประกันสังคมเป็นระบบของการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข และยังช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และในกรณีต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น อย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy