ยืนยัน ไม่มีการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 800 บาทต่อเดือน

1662 Views  | 

ยืนยัน ไม่มีการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 800 บาทต่อเดือน
—————————————————
.
จากที่มีการแชร์ข้อความว่า ปี 2563 จะมีการจัดงบประมาณเพิ่มสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจะส่งผลให้วงเงินในบัตรฯ เพิ่มขึ้นอีก 800 บาทต่อเดือน นั้น ไม่จริง
.
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยืนยันว่า ยังไม่มีการอนุมัติเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแต่อย่างใด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการใด ๆ จะต้องเป็นไปโดยมติของคณะรัฐมนตรี

ปัจจุบันการจัดสรรสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรตามเดิม คือ
.
วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้รับ 200-300 บาท/เดือน
.
วงเงินส่วนลดก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
.
วงเงินค่ารถบริษัทขนส่งจำกัด 500 บาท/คน/เดือน
.
วงเงินค่ารถไฟ 500 บาท/คน/เตือน
.
วงเงินค่ารถไฟฟ้า และค่ารถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 500 บาท/คน/เดือน
.
มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟ ให้ใช้สิทธิ์ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน และค่าน้ำประปา ให้ใช้สิทธิ์ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน
กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
.
มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีบัตรฯ โดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระราคาสินค้าผ่านบัตรฯ ให้แก่ร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) โดยระบบจะแยกยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระแล้ว และจะนำเงินร้อยละ 5 มาจ่ายชดเชยโดยโอนเข้าช่องทาง e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีบัตรฯ ไม่เกินจำนวน 500 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 จำนวนเงินที่ผู้มีบัตรฯ ได้รับจะขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิ์ในแต่ละสวัสดิการ

ขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

ติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร. 02 1265800.

ข้อมูลและภาพ จากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

#ข่าวจริงประเทศไทย #กระทรวงการคลัง #Fakenews #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy