แสดงความคิดเห็นอย่างไร ไม่ให้ผิดหมิ่นประมาท

1114 Views  | 

แสดงความคิดเห็นอย่างไร ไม่ให้ผิดหมิ่นประมาท

บ่อยครั้งที่เราจะพบเห็นปัญหาการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น จนนำมาสู่การฟ้องร้องกันทางกฎหมาย เช่น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 328 (หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา)

แต่หากว่า การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดๆนั้น ได้กระทำโดยสุจริต
(1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
(2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
(3) ติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ
(4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม
ย่อมไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.329

ดังนั้นในการเเสดงความคิดเห็นต่างๆ เราจึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการใช้ภาษา ที่ต้องมีความสุภาพ แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

#หมิ่นประมาท #กฎหมาย #กองปราบ #CSDpolice

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy