ไม่ต้องเป็นข้าราชการ...ก็ม ีเงินบำนาญได้

1919 Views  | 

ไม่ต้องเป็นข้าราชการ...ก็ม ีเงินบำนาญได้

กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ  วัยทำงานที่มีสิทธิสมัครเป็ นสมาชิก กอช. ออมเงินไว้เพื่อใช้หลังอายุ  60 ปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วง อายุ เพียงตรวจสอบสิทธิและคุณสมบ ัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ที ่แอปพลิเคชัน “กอช.” สอบถามโทร. 02-049-9000

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนก ารออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ  วัยทำงานที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญ มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. สร้างวินัยการออมตั้งแต่วัย ทำงาน ออมเงินไว้เพื่อใช้หลังอายุ  60 ปี เริ่มออมอายุ 30 ปี เพียงออมวันละ 10 บาท หรือออมปีละ 3,650 บาท สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากร ัฐบาลเพิ่มตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบเงินเพิ่มให้ 960 บาท หรือคิดเป็น มากกว่า 26% ของเงินออมสะสม
ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบเงินเพิ่มให้ 1,200 บาท หรือคิดเป็น มากกว่า 32% ของเงินออมสะสม

เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนจ าก กอช. ประมาณ 1,200 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ ไม่บังคับออมติดต่อกันทุกเด ือน เงินออมสะสมของสมาชิกสามารถ นำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิท ธิและคุณสมบัติก่อนการสมัคร สมาชิกได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้า นท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วปร ะเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy