บรรยายหลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน ให้กับสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1212 Views  | 

บรรยายหลักสูตร

"ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง" ให้กับสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

 


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy