บริการ DPO SERVICE


  หากท่านยังไม่มีบุคลากรรองรับในตำแหน่ง DPO (Data Protection Officer) หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  หากท่านต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  หากท่านกำลังมองหาบริการ Outsourcing ในงาน “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร”

บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอเสนอ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำองค์กร” สำหรับลูกค้าธุรกิจทุกประเภท ซึ่งจะช่วยให้ท่าน สามารถปฏิบัติ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO (Data Protection Officer) คือใคร?

          ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการกำกับและดูแลให้องค์กร สามารถปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเมื่อมีกรณีที่เกิดการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การประมวลผล การใช้ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นอีกด้วยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO (Data Protection Officer) ควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

             
DPO อาจเป็นพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ (ในกรณีที่เป็นพนักงานในองค์กร ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับรองกับ สคส.ว่าหน้าที่หรือภารกิจดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

               DPO ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยและต่างประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  พอที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้   มีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิส่วนบุคคล

               DPO ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการประเมินความเสี่ยงรวมถึงแนวทางป้องกัน หรือโอนย้ายความเสี่ยงได้ด้วยทั้งในด้านความเป็นส่วนตัว และด้านเทคโนโลยีตามมาตรฐานที่กฎหมายรับรอง  

               DPO  ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานและกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร  รวมถึงความสามารถในการตีความกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละบริบทและทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  เช่นความสามารถในการสื่อสาร  เจรจาต่อรอง  แก้ปัญหาความขัดแย้ง  และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นในการทำงาน  

ขอบเขตการดำเนินงานของ DPO


 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้