กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) เป็นกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2562 และมีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบันบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหน่วยงานรวมถึงการตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะต้องประกาศกำหนด ส่วนบทบัญญัติในหมวดอื่นๆจะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

PDPA เป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล สำหรับกลุ่มนิติบุคคลที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรียกว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ นิติบุคคลที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น

  • หน้าที่ในการจัดทำและเผยแพร่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร
  • หน้าที่ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนหรือขณะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
  • หน้าที่ในการไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่ในการรับคำร้องและดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล เช่น สิทธิในการขอถอนความยินยอมในการให้เก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล  สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
  • การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำองค์กร (อาจเป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือ Outsources ก็ได้) เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนกฎหมาย PDPA จะบังคับใช้
image
ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้
ท่านต้องรู้ก่อนว่า PDPA คืออะไร และมีโทษอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
image
Check List ความพร้อม
ท่านควรต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้กฎหมายที่จะเกิดขึ้นใน ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
image
ช่วยเตรียมความพร้อมให้ท่านแบบครบวงจร
ตรวจสอบ ทบทวน รวบรวมข้อมูล กำหนดนโยบาย ทบทวนระบบ IT จัดเตรียมเอกสาร จัดตั้งคณะทำงาน

บริษัทฯมีความยินดีที่จะนำเสนอ บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายบังคับใช้

   ▪ ให้คำปรึกษาด้านความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร รวมถึง การให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ในการพิจารณา สอบสวนหรือดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ▪ Review การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

  ▪ บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

  ▪ PDPA Compliance Service  บริการจัดโครงสร้างเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

           จัดทำนโยบาย/ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

           จัดทำนโยบาย/ประกาศ เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ

           จัดทำแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและกรณีการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

           จัดทำแบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น แบบการขอความยินยอมสำหรับเจ้าของข้อมูล แบบการขอใช้สิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูล แบบบันทึกรายการ ข้อมูลส่วนบุคคลตาม ม.39 เป็นต้น

           นำเสนอข้อแนะนำที่เหมาะสม ด้านการบริหารจัดการข้อมูล IT ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล และแนะนำการจัดทำช่องทางการใช้สิทธิผ่านเวปไซต์ขององค์กร

           เสนอแนวทางในการจัดตั้งและดำเนินงานของคณะทำงานที่ทำหน้าที่ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำองค์กร”

           บริการอื่นๆ ที่อาจมีการประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในภายหลัง


       หากท่านสนใจสอบถามหรือต้องการใบเสนอราคา สำหรับการให้บริการในรูปแบบใด โปรดแจ้ง และ บริษัทจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุด

image
บริการ DPO SERVICE

   หากท่านยังไม่มีบุคลากรรองรับในตำแหน่ง DPO (Data Protection Officer) หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


   หากท่านต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   หากท่านกำลังมองหาบริการ Outsourcing ในงาน “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร”ข่าวสาร

ลูกค้าของเรา
image
บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965)
image
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
image
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
image
ธนาคารทิสโก้
image
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
image
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด
image
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
image
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 
image
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
image
บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด
บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ จำกัด
image
บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
image
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
image
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) 

ผลงานของบริษัท

บรรยาย หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพ่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้