พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) หรือ Emergency Decree on Digital Assets Business Operation B.E. 2561  เป็นกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลการระดมทุนต่อประชาชนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัล, การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล, และการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนบุคคล โดยที่สินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.ก.นี้ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • คริปโทเคอร์เรนซี หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือ สิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล

 • โทเคนดิจิทัล หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือ (2) กำหนดสิทธิ ในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และหมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดบริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัล Service for Digital Assets

บริษัท กฎหมาย และธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังต่อไปนี้

 • ให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล
 • ให้บริการด้านการตรวจสอบทางกฎหมายในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
 • ให้บริการตรวจสอบนโยบายการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล การเปิดใช้งานกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้ง hot wallet และ cold wallet
 • ให้คำแนะนำด้านหลักเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาซื้อขาย
 • ให้คำแนะนำปรึกษาธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

  ** เครดิตรูปภาพจาก https://immediateedgeapp.org **

  ** Image Credit  " https://immediateedgeapp.org " **
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้