บริการด้านธุรกิจ

1.การขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ เช่นขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขอต่ออายุใบอนุญาต ขอขยายโรงงาน การโอนการประกอบกิจการโรงงาน การให้เช่า หรือให้เช่าซื้อโรงงานหรือขายโรงงาน การซื้อขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ ใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร
2.การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากภาคราชการ เช่น ขอหนังสือประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3.การขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เกี่ยวกับ การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามสนธิสัญญา การแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ การแจ้งย้ายสำนักงาน หรือสถานที่ประกอบธุรกิจฯลฯ
4.การขอวีซ่าประเภทต่างๆ ของประเทศไทย เช่นการขออยู่ต่อเพื่อทำงาน ติดตามครอบครัว การลงทุน การศึกษา หรือดูงาน ใช้ชีวิตในบั้นปลาย การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ การขอใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันฯลฯ 
5.การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว การขอใบอนุญาตทำงาน การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การเปลี่ยน หรือเพิ่มลักษณะงาน การเปลี่ยน หรือเพิ่มนายจ้าง การเปลี่ยน หรือเพิ่มท้องที่ หรือสถานที่ทำงานฯลฯ
6.การประกันสังคม เช่น ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนกองทุนทดแทน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ฯลฯ
 
โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-185-1895, 02-712-8205
image

รู้หรือไม่ว่า เราใช้เหรียญในการชำระหนี้ตามกฎหมายได้ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

ค่าชดเชย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

​   ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “นายหน้า”  คืออะไร นายหน้า คือ บุคคลที่ตกลงว่าจะเป็นคนกลางในการทำหน้าที่ชี้ช่องทางหรือจัดการให้บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าตัวการ ได้เข้าทำสัญญากับบุคคลภายนอก  โดยบุคคลที่เป็นตัวการนั้นตกลงจะให้ค่าตอบแทนที่เรียกว่า“บำเหน็จ” แก่คนกลางที่เรียกว่า “นายหน้า” ในการทำหน้าที่ดังกล่าว  ดังนั้นการที่ตัวการได้เข้าทำสัญญากับบุคคลภายนอก อันเป็นผลโดยตรงมาจากการที่มีคนกลางซึ่งเป็นนายหน้า ได้ทำหน้าที่ในการชี้ช่องทางหรือจัดการให้บุคคลภายนอกนั้นได้เข้าทำสัญญากับตัวการแล้ว เพียงเท่านี้คนกลางที่เรียกว่า “นายหน้า”  นั้นก็มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เรียกว่า “ค่าบำเหน็จ” หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ค่านายหน้า” จากตัวการตามที่ได้มีการตกลงกันไว้

ตัวการมอบหมายให้ตัวแทนเก็บค่าเช่าบ้าน ตัวการเสียชีวิตตัวแทนยังคงเก็บค่าเช่าต่อไปอีกได้เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวการ

แนะนำเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิและเงินสมทบประกันสังคมของแรงงาน เพียงใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

สมัครเลยมาตรา 40 ! 3 ทางเลือก สำหรับแรงงานอิสระ

รับเงินเพิ่มเติมเพื่อการยังชีพอย่างเหมาะสม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้