บรรยายหลักสูตร "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน"

1132 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บรรยายหลักสูตร

"ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง" 
ให้กับสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563Powered by MakeWebEasy.com