บริการด้านสืบสวนและข้อมูลข่าวสาร
 
1.สืบสวนติดตามหลักทรัพย์เพื่อการบังคับคดี และกรณีอื่น ๆ สืบสวนสถานะด้านการเงิน  หรือความเป็นมาของบุคคล บริษัท ห้างร้าน
2.จัดทำรายงานแสดงสถานะ  หรือความเชื่อถือของบุคคล บริษัท ห้างร้าน ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
3.สืบหาหลักฐานประกอบคดี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4.สืบสวนหาข้อมูลทางคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย
5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลักฐานประจำตัว และมรณกรรมของบุคคล
6.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจดทะเบียนกับภาคราชการ  ภาคเอกชน ของบริษัท ห้างร้าน
7.เป็นทีมงานเฉพาะกิจเพื่อสืบสวน ติดตามประสานงานในการป้องกันปราบปรามคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ความผิดเกี่ยวกับการค้าความผิดทางการเงิน  และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
8.สืบสวนและตรวจสอบ ข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณี
 
โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-185-1895, 02-712-8205
 
image
Powered by MakeWebEasy.com